Com treballem

Seleccionem els candidats a través de la nostra base de dades que mantenim actualidada amb els cercadors d'ocupació i altres fonts de captació. Vam contactar amb les persones que més s'ajusten al perfil sol·licitat i iniciem …

El procés de selecció:

Realització de proves psicotècniques.

Entrevista amb titulat superior del nostre departament de RR.HH.

Entrevista candidat amb empresa client.

Un cop client i candidat tenen clar que tots dos han trobat el que busquen, vam iniciar amb cada un d'ells ...

El procés de contractació

CLIENT

Signatura contracte de posada a disposició

 

TREBALLADOR

Signatura contracte laboral

Recepció valoració de riscos laborals

Lliurament valoració de riscos laborals

Formació riscos laborals


Master Work ETT S.A. - Nº de Aut. Administrativa: 69/0027/04 - Nro. Aut. Agencia de Colocació 0900000119

MW Barcelona - Carrer del Roselló, 12 - Escalera A - Bjos E, 08029 Barcelona - Tel: 933 236230
MW Girona - Av. Coronel Estrada, 323, 17450 Hostalric, Girona - Tel: 972 874306